Virtu Cycling afvikler sine aktiviteter

Ejerkredsen bag Virtu Cycling har besluttet at indlede en afvikling af koncernens samlede aktiviteter. Forretningsmodellen har ikke levet op til forventningerne, og situationen med corona-virus har endegyldigt elimineret troen på koncernens fremtid. Samarbejdet med World Tour-mandskabet NTT Pro Cycling videreføres i et andet setup. 

 Virtu Cycling har med øjeblikkelig virkning igangsat en nedlukning og afvikling af koncernens samlede aktiviteter.
Dags dato er hovedparten af de 21 medarbejdere i Virtu Cycling blevet opsagt. Og alle aktiviteter vil i den kommende tid blive lukket ned og afviklet på en måde, så eksisterende forpligtelser overholdes.

En enig ejerkreds bestående af Lars Seier Christensen, Bjarne Riis og Jan Bech Andersen har truffet den tunge beslutning om en afvikling i en periode, hvor hele koncernen også er voldsomt påvirket af den verserende krise med corona-virus. Stort set alle aktiviteter i form af cykelrejser, corporate forløb, events og netværk er aflyst og derfor uden udsigt til at være indtægtsgivende relativt langt ud i fremtiden.

Ejerkredsen lægger dog ikke skjul på, at forretningsmodellen med en række cykelrelaterede virksomheder ikke har levet op til forventningerne generelt trods flere års markante investeringer. Corona-krisen har endegyldigt fjernet troen på en fremtid for koncernen.

”Det er på mange måder en smertelig beslutning, vi er kommet til. Vi skabte Virtu Cycling med et ønske om at skabe en stærk forretning rundt om et professionelt cykelhold. Og vi er stolte af, at vi kan sige, at vi i de seneste år har investeret millioner af kroner i danske cykeltalenter og et World Tour-hold for kvinder. Men vi må samtidig også sande, at forretningen ikke har udviklet sig, som vi havde forventet og ønsket, og situationen er desværre blot BETYDELIGT forværret under corona-krisen. Derfor har vi valgt i god ro og orden at indlede en afvikling af koncernen på en måde, så vi overholder alle vores forpligtelser over for ansatte og samarbejdspartnere. Vi vil samtidig gerne sende en varm tak til alle vores gode kunder og samarbejdspartnere samt vores medarbejdere, der har kæmpet bravt for vores projekt siden begyndelsen,” siger de tre ejer i en fælles udtalelse.

Koncernens samarbejde med World Tour-mandskabet NTT Pro Cycling videreføres efter afviklingen af Virtu Cycling i et andet setup, ligesom Bjarne Riis vil fortsætte i rollen som Team Manager på holdet.

Virtu Cycling vil i de kommende dage række ud til sine kunder og samarbejdspartnere for at sikre en god og konstruktiv afvikling. Her vil ejerkredsen også undersøge, om dele af koncernen evt. kan videreføres af ansatte.

For pressehenvendelser, venligst kontakt:
Anders Damgaard, pressekontakt, Virtu Cycling, mobil: 53 68 20 38.